ממ/ צ/ 9138

אשרור בניה קיימת ע"י תוספת זכויות בנייה ברח' קורנית 10, צור יגאל.

מטרת התוכנית


אשרור בנייה קיימת בפועל ברח' קורנית 10, צור יגאל.

עיקרי הוראותיה


תוספת 22.30 מ"ר שטח עיקרי מעל 189.96 מ"ר המותר + 11.77 מ"ר שטח שירות מעל 14.50 מ"ר בהיתר + 12.60 מ"ר פרגולה מעל 28.09 מ"ר בהיתר + 6.60 מ"ר גגון גגון מעל כניסה בחזית צפונית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 212.26 מ"ר +189.96 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/01/2014 תאריך פרסום: 07/01/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6730. עמוד: 2842. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/01/2014 תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2014. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/12/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/11/2013
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/01/2013
לא הוגשו התנגדויות 25/01/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 30/12/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 25/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 19/11/2012 תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 990. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/08/2010
קבלת תכנית 20/06/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3 כפיפות צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10 אייל - צפון. . שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 10/ 1002/ א שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 25/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 18/10/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/12/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/10/2012 הורדה