מח/ מק/ 9858/ 13/ 18

הרחבת דרך מס' 3, כניסה מערבית, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבת דרךמאושרת כביש מס' 3.
שינוי קו בנין

עיקרי הוראותיה


הרחבת דרך .
שינוי קווי בנין

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/08/2014 תאריך פרסום: 31/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6866. עמוד: 7798. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/04/2014
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2014 תאריך פרסום: 02/04/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6780. עמוד: 4748. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/02/2014 תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2014. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16813 שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס כפיפות צפייה
תוכנית מח/ מק/ 9858/ 09/ 9 שינוי קו בנין, מגרש 1328, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 10/04/2014
פרוטוקול הורדה