ענ/ 1055/ מ/ 404/ א

מתקנים הנדסיים במערב כפר קרע "תחנת שאיבה לביוב"

מטרת התוכנית


הקמת מתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה לביוב).

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעודי קרקע מחקלאי לשטח למתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה לביוב)
- שינוי יעודי קרקע מחקלאי לדרכים.
- שינוי יעודי קרקע מחקלאי לשצ"פ.

מקום התוכנית


מערבית לשכונת אלנזאזה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/01/2014 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2014. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 26/12/2013 תאריך פרסום: 26/12/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6721. עמוד: 2543. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/12/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/12/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/02/2013
הוגשו התנגדויות 19/12/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות 14/11/2012 תאריך פרסום: 14/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6496. עמוד: 883. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 23/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 21/10/2012 תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2012. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 18/01/2011
החלטה בדיון בוולק"ח 02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 28/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/07/2009
קבלת תכנית 01/03/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 27/11/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 12/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 25/01/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
448 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 18/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
303 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 02/08/2010
פרוטוקול הורדה
2010007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 09/06/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 28/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 10/03/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 27/01/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 09/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/12/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/10/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דניאל כץ משרד האנרגיה והמים - רשות הגז הטבעי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מרואן מורה בשם המתנגדים