ג/ 20558

שינוי יעוד קרקע למלונאות( אכסון מלונאי) - מעיליא

מטרת התוכנית


לאפשר הקמת מלונית חדרים ברמה "a" בת 24 יחידות אכסון במעליא

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למלונאות (אכסון מלונאי) שטח ציבורי פתוח ודרך
קביעת השימושים המותרים בכל תא השטח
קביעת זכויות והוראות בניה
שטחי בניה מירביים של 3850 מ"ר (72.8%) מתוכם 1895 מ"ר למטרה עיקרית
קביעת תכסית קרקע = 45%
קביעת גובה של 20 מ' 4 קומות
קביעת קווי בנין על פי המסומן בתשריט
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 24 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 1,895 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/08/2014 תאריך פרסום: 28/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6864. עמוד: 7773. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/08/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/08/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 16/06/2014
לא הוגשו התנגדויות 21/05/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/04/2014
פרסום להפקדה ברשומות 01/04/2014 תאריך פרסום: 01/04/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6778. עמוד: 4687. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/03/2014 תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 21/03/2014
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/03/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/02/2014
החלטה בדיון במועצה הארצית 14/01/2014
החלטה בדיון בהפקדה 10/06/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/05/2013
קבלת תכנית 17/12/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 16/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
526 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 14/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
342 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/01/2014
פרוטוקול הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/08/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/03/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/03/2014 הורדה