ג/ 21741

אזור תעסוקה מעורב, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבה והסדרה של אזור תעשייה, מסחר ותירות.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח, דרכים, אזור מעורב תעשייה ומסחר, אזור מעורב למסחר תעסוקה ותיירות ושטח למתקן הנדסי.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה - קביעת צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 28/08/2014
קבלת תכנית 19/05/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10486 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10671 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה פרי חרמון, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13627 מפעל קרטון- מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19426 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13583 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14855 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15071 שינוי יעוד משטח מלונאות לאזור מגים, בית ג'אן שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16301 הרחבת אזור תעשיה , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16306 הגדלת א.ת מג'דל שמס -בית קרור אלשרק שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16307 מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16308 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16824 שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה