יוש/ 10/ 218

בית אל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
החלטות החלטת התנגדויות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/07/2014
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/07/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 06/03/2014
הוגשו התנגדויות 06/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 05/01/2012 תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה 05/10/2011
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 04/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/11/2010
קבלת תכנית 30/11/2010

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/03/2014
פרוטוקול הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 11/03/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/07/2014 הורדה