12222

פארק עמק רפאים

מטרת התוכנית


1. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש לטובת מדינת ישראל ותושבי מטרופולין ירושלים וכלל הציבור
2. שימור מרחבים פתוחים המקיימים מערכות טבעיות , וכאלה המייצגים את רוח המקום.
על ידי יעוד שטחים לשימור, טיפול מיוחד באזורי מעיינות ומקורות מים, שימור ושיקום נוף המורשת החקלאית, שימור ושיקום אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים, שימור ושיקום בתי גידול של בע"ח .
3. שמירה על נוף טבעי ונופי תרבות ומורשת חקלאות מסורתית . עידוד החקלאות המסורתית בתחומי התכנית והגנה על הטראסות החקלאיות .

עיקרי הוראותיה


1. הסדרת גבולות הפארק בהתאם לתכניות מאושרות.
2. שינוי מערך יעודי הקרקע המאושרים בשטח התכנית ופירוט סוגי השימושים, הפעילויות והתכליות המותרות בשטח התכנית.
3. הגדרת אזורים המיועדים למוקדי פנאי ונופש, והגדרת תנאים להקמתם ותנאים למתן היתרי בניה.
4.הגדרת שטחים מכסימליים למבנים לצרכי פנאי, נופש פעיל ומתקנים הנדסיים.
5. קביעת גבולות היער בתחום מרחב התכנון על פי הוראות תכנית מתאר ארצית ליער וליעור - מס' 22 . ייעוד שטחים נוספים כשטח יער על פי תכנית מקומית זו ע"י שינוי ייעודם ליער.
6. הסדרת הגבולות של הגן הלאומי, בין השאר על ידי הוספת שטחים בהתאם לגבולות הגן הלאומי בתמא/ 8 ובתכניות מאושרות אחרות.
7. קביעת תחום הנחל וסביבותיו ופירוט השימושים המותרים בו בהתאם לתמ"א 34/ ב/ 3 .
8. הוראות בדבר דרך לביטול.
9. קביעת הנחיות לעידוד הפעילות החלקאית המסורתית .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,250 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 610 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


דרום מערב ירושלים
אזור פתוח בדרום מערב י-ם לאורך נחל רפאים
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר 2 מתוך 2 הורדה
נספח כללי/אחר 1 מתוך 2 הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מופקדים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
מסמכים
תצהירים תצהיר מתוקן הורדה
תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/11/2013 תאריך פרסום: 28/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6706. עמוד: 1742. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/11/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/11/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/07/2013
הוגשו התנגדויות 22/03/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות 09/02/2012 תאריך פרסום: 09/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6374. עמוד: 2482. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/01/2012 תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 22/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה 16/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/12/2009
קבלת תכנית 04/02/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית 12736 הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 397 יח"ד ,ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל כפיפות צפייה
תוכנית 13017 הרחבת גן החיות התנכ"י בירושלים כפיפות צפייה
תוכנית 13138 כביש 4 דרום קטע 2 - מנחת כפיפות צפייה
תוכנית 1905 תכנית מיתאר לשכונת גילה שינוי
תוכנית 2317 תכנית מתאר לבית צפפא כפיפות צפייה
תוכנית 3036 חורשת גילה שינוי צפייה
תוכנית 3419/ א פיתוח דרום מערב ירושלים (השלמה לתכנית 3419) כפיפות צפייה
תוכנית 3730 תחימת גבולות לגן החיות, לעין יעל ולפארק אנטנסיבי. שינוי צפייה
תוכנית 4269 כביש הרכבת ממערב לגן הטכנולוגי ועד לגן החיות כפיפות צפייה
תוכנית 4746 חיבור כביש הרכבת בין תבע 4269 לתבע 3419 א' כפיפות צפייה
תוכנית 5153 קביעת בינוי לאתר ארועים - מדרום לכביש הרכבת (חלק מפארק קק"ל) כפיפות צפייה
תוכנית 62 תכנית המתאר המקומית לירושלים החלפה
תוכנית 6511 קביעת יעוד והנחיות לבינוי ופיתוח השטח וקביעת השמושים המותרים - עין יעל. כפיפות צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 101-0520163 פארק עמק רפאים שינוי
תוכנית 101-0216515 פארק עמק רפאים שינוי
תוכנית 101-0387449 פארק עמק רפאים החלפה
תוכנית 101-1079011 פארק עמק רפאים כפיפות
תוכנית 101-0659540 פארק עמק רפאים כפיפות
תוכנית 101-0969162 פארק עמק רפאים כפיפות
תוכנית עתמ/ ימ/ 12/ 06/ 5532 פארק עמק רפאים עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 27/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
483 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 20/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
310 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 04/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
454 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 22/03/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
140 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 17/02/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 16/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 10/11/2013 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 02/01/2012 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/11/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/01/2012 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 24/11/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אריק שפיר או עלי איוב, מיהל קהילתי בית צפאפא הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יוסף אבנרי ב"כ הפטריארכיה הארמנית הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דן אמיר הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משעול אסמעיל הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד תמים גאבר ב"כ משפחת אלנבי,עליאן,עדם הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת דרור התנגדות עצמית הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ג'יאת נאסר הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד סולימאן הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסחק סלמאן הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ליאור סער ב"כ גן החיות התנ"כי הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת צור הרשות לפיתוח ירושלים הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רן שבירו ב"כ עליאן מוחמד הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם שקד החברה להגנת הטבע הורדה