תממ/ 1/ 30

תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספחים מאושרים נספח המלצות לחזוקה ופיתוחה של העיר ירושלים הורדה
נספח כללי/אחר הודעה בדבר תיקון טעות בתכנית הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת חלק ב הורדה
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת חלק א הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/11/2013 תאריך פרסום: 28/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6706. עמוד: 1732. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 06/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 06/12/2011
הוגשו התנגדויות 24/11/2008
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים 09/11/2008 תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות ברשומות 30/10/2008 תאריך פרסום: 30/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5861. עמוד: 140. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 11/09/2008 תאריך פרסום: 11/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5848. עמוד: 4680. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 24/08/2008 תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2008. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה 17/04/2007
קבלת תכנית 01/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 1 תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 101-0666289 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0764936 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-1024272 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0596908 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-1182146 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0899716 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית תתל/ 86 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי
תוכנית 151-1124312 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 152-0413054 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 152-0406082 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0520163 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית תתל/ 130 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי
תוכנית 152-0746909 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית תממ/ 1/ 30/ 1 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 24/ א תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת שינוי צפייה
תוכנית 101-0163832 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת פירוט
תוכנית מי/ 1002 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית 102-0073593 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0162420 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0313791 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0307116 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0156794 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0479527 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית מי/ 552/ ג תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית 102-0074732 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0056416 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0605931 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0145573 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0122945 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0066951 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0408187 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0227140 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 12222 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית 102-0082552 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0352096 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0848440 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 152-0725382 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0571026 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0153718 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0110452 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0900530 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0269753 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0261289 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0200121 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0418194 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0285411 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0945451 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0158220 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0345660 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 152-0178194 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0961466 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0387068 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0327452 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0404244 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0895920 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0178129 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-1175645 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0749036 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 102-0062257 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 152-0150664 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0986539 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0703959 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 101-0800771 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0966473 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0918821 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית 151-0870469 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות
תוכנית מי/ 1022 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית 101-0966978 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
564 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 09/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
559 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 05/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
553 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
145 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 07/11/2012
פרוטוקול הורדה
542 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
143 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 02/02/2012
פרוטוקול הורדה
469 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/09/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
465 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/07/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
462 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
142 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 08/11/2009
פרוטוקול הורדה
141 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 16/09/2009
פרוטוקול הורדה
140 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 14/09/2009
פרוטוקול הורדה
139 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 08/09/2009
פרוטוקול הורדה
138 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 31/08/2009
פרוטוקול הורדה
137 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 27/08/2009
פרוטוקול הורדה
136 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 24/08/2009
פרוטוקול הורדה
2009011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 26/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
508 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 12/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 05/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
387 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/03/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
500 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/10/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
336 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
483 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 17/04/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007003 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 26/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
481 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/02/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006015 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 06/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006015 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 06/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006002 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 19/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006002 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 19/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006002 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 19/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 14/09/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 13/07/2004
פרוטוקול הורדה
2004006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/05/2004
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 27/01/2004
פרוטוקול הורדה
2003016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 30/12/2003
פרוטוקול הורדה
2003015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 30/11/2003
פרוטוקול הורדה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 16/09/2003
פרוטוקול הורדה
2002017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 29/12/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית 10/11/2013 הורדה
נוסח הודעה על אישור תמ"מ / מיוחדת 16/05/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 16/05/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 09/12/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 16/05/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 10/12/2013 הורדה