ממ/ 9150

גלזוב מאבני חושן 15 צור יגאל

מטרת התוכנית


1. תוספת שטח עיקרי למגורים על פי מצב קיים.
2. הוספת קומה.
3. שינוי שטחי שירות.

עיקרי הוראותיה


1. הגדלת זכויות בניה למגורים עד 195 מ"ר במקום 150 מ"ר מותרים סה"כ תוספת שטח של 45 מ"ר.
2. הוספת קומה שלישית בחלל הגג במקום 2 קומות מותרות עם מרתף.
3. הקטנת שטחי שירות של חניה מקורה 15 מ"ר במקום 25 מ"ר.
4. הגדלת שטח שירות של מחסן 10 מ"ר במקום 6 מ"ר.
5. ביטול שטח שירות חצר משק במקום 6 מ"ר מותר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 285 מ"ר +240 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/07/2014 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 24/04/2014 תאריך פרסום: 24/04/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6790. עמוד: 4956. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/04/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/02/2014
לא הוגשו התנגדויות 15/11/2013
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/11/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 15/09/2013 תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 28/08/2013
פרסום להפקדה ברשומות 22/08/2013 תאריך פרסום: 22/08/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6649. עמוד: 7736. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/07/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/07/2013
החלטה בדיון בהפקדה 13/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/12/2011
קבלת תכנית 21/11/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3 שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10 אייל - צפון. . כפיפות צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה
תוכנית תרשצ/ 10/ 80/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 06/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 13/02/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/03/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/07/2013 הורדה