מח/ מק/ 9858/ 13/ 10

שינוי בהוראות תכנית - קו בנין, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


תכנית הבאה להסדיר את מצבו של הבניין הקיים בקווי בניין צדדי מזרחי וקדמי דרומי לפי המסומן בתשריט עלמנת לקבל היתרים.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בנין
קו בניין צדדי מזרחי וקו בניין קדמי דרומי לפי המסומן בתשריט עבור חלק הבניין הקיים

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/07/2014 תאריך פרסום: 07/07/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6832. עמוד: 6663. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2014
פרסום להפקדה ברשומות 05/01/2014 תאריך פרסום: 05/01/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6728. עמוד: 2758. שנה עברית: התשעד . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 13/03/2014
פרוטוקול הורדה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה