ג/ 18546

קנטרי קלאב, אזור תעשיה מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הקמת קנטרי קלב- מרכז ספורט ונופש. קבולת מתרחצים 167 איש.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח תעשיה ושטח ללא יעוד לשטח ספורט ונופש.
קביעת שימושים מותרים
קביעת זכויות והוראות בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר +3,111.2 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/07/2014 תאריך פרסום: 06/07/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6830. עמוד: 6555. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/07/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2014. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/06/2014
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 16/06/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/05/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 26/09/2011
לא הוגשו התנגדויות 03/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות 10/04/2011 תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3603. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 25/02/2011 תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה 18/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/01/2010
קבלת תכנית 05/11/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10486 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19849 קנטרי קלאב, אזור תעשיה מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 13/12/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 26/09/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 18/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 05/05/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/06/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/02/2011 הורדה