מח/ מק/ 9813/ 12/ 6

שינוי בקווי בניין במגרש, אזה"ת מג'דל שמס

מטרת התוכנית


לגיטימציה לבנייה קיימת בפועל, שינוי בקווי בניין צדדי ימני וקדמי.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקוי בניין צדדי ימני וקדמי.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/11/2013 תאריך פרסום: 05/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6688. עמוד: 1075. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/04/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 12/04/2013 תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 20/03/2013 תאריך פרסום: 20/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6568. עמוד: 3839. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/04/2013
פרוטוקול הורדה