הר/ 2232

הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו

מטרת התוכנית


לאפשר שימושים עיקריים במרתפים באזורי מגורים, לקבוע הוראות בינוי לגביהם.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת שימוש עיקרי לשימושי שירות המותרים במרתפים באזורי מגורים, ללא אפשרות לנייד שטחים עיקריים מקומת מרתף.
2. קביעת גובה מינימלי ומירבי למרתפים.
3. לאפשר הקמת מרתף לפי מלוא הקונטור של קומת הקרקע בבית מגורים, גם כאשר מדובר בבית בן קומה אחת בלבד.

מקום התוכנית


מלוא תחום השיפוט כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/11/2013 תאריך פרסום: 04/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6686. עמוד: 1046. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/10/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/2013
לא הוגשו התנגדויות 17/06/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/05/2013
פרסום להפקדה ברשומות 30/04/2013 תאריך פרסום: 30/04/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6584. עמוד: 4413. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 17/04/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 12/04/2013 תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/03/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/03/2013
החלטה בדיון בהפקדה 28/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/05/2012
קבלת תכנית 25/03/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0724385 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0253195 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0538066 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0715649 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0453357 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0359497 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0858837 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0159111 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-1015486 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי
תוכנית 504-0226449 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0174904 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0405696 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0253880 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0276808 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0722686 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-0067975 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית 504-1086313 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות
תוכנית הר/ 17/ 85142 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0718/ 8189 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0918/ 8263 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 1118/ 8288 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85095 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85280 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 1020/ 82319 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0122/ 82003 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0222/ 82036 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0519/ 8171 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0221/ 82026 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0122/ 82008 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0922/ 82164 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0621/ 82105 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על
תוכנית הר/ 0322/ 82049 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1146 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 29/07/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
786 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/05/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/10/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/03/2013 הורדה