ג/ 21275

ביטול חלק מכביש 126, שינוי תוואי כביש 164, הזזת והרחבת כביש 12, מסעדה

מטרת התוכנית


הרחבת השטח המיועד לבנייה ציבורית בכדי לענות על צרכי בית הספר היסודי.
ביטול חלק מכביש מס' 126, שינוי בתוואי כביש מס' 164, הזזת והרחבת כביש מס' 121.
שינוי יעוד החלק שבוטל מכביש 126 לשטח לבנייני ציבור.

עיקרי הוראותיה


ביטול חלק מכביש 126.
שינוי בתוואי כביש 164.
הזזת והרחבת כביש 121.
שינוי יעוד החלק שבוטל 126 לשטח לבניני ציבור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,494 מ"ר +1,190 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 50 יח"ד +46 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 26,590 מ"ר +24,833.5 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/01/2014
קבלת תכנית 14/10/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16388 ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה