ג/ 19439

מבני משק, בוקעאתא

מטרת התוכנית


הקמת מבני משק לבעלי חיים (מפטמה)

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ללא יעוד לשטח מבני משק ודרך מוצעת

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 23/06/2014
החלטה בדיון בהפקדה 22/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/05/2011
קבלת תכנית 24/02/2011

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 22/06/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה