יוש/ 2/ 7/ 113

קדומים דרום מגרש מס' 354

מטרת התוכנית


1. שינוי קוי בנין אחורי וצדדי.
2. שינוי במספר קומות וגובה בנין.
3. שינוי בשטח המותר לבניה.

מקום התוכנית


מגרש 354

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/10/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2013. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2013. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/10/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 11/09/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 22/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/05/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/05/2013
החלטה בדיון בהפקדה 16/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 29/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/03/2012
קבלת תכנית 13/03/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 7/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/09/2013
פרוטוקול הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/10/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/05/2013 הורדה