ענ/ 1235

מרפאה ציבורית בכפר קרע

מטרת התוכנית


הסדרת השימוש במגרש שבבעלות המועצה המקומית כפר קרע כמרפאה ציבורית, לפי הוראות תכנית מתאר כפר קרע ג/ 569/ א.

עיקרי הוראותיה


- יצירת תאי שטח חדשים למבני ציבור ולמגורים א' משולב במבני ציבור.
- התווית דרכים חדשות, לרבות דרך משולבת.
- קביעת זכויות הבנייה בתאי השטח החדשים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 822.4 מ"ר מ"ר מ"ר מבנה צבור
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 433.8 מ"ר +1,677 מ"ר מ"ר מגורים א
מסחר (מ"ר) מ"ר +352.5 מ"ר מ"ר מסחר+מגורים

מקום התוכנית


מרכז הישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/10/2013 תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2013. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 16/09/2013 תאריך פרסום: 16/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6662. עמוד: 199. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/08/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/08/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 25/12/2012
פרסום להפקדה ברשומות 26/11/2012 תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1321. שנה עברית: התשעג . צפייה
הוגשו התנגדויות 20/09/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 07/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 06/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה 26/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/08/2011
קבלת תכנית 26/07/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 25/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/08/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 04/07/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיא זוהיר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנאענה יוסף חסן מהנדס המועצה המקומית כפר קרע
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מסאלחה אחמד עבדאללה חסן
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה שייך זייד יו"ר העמותה לרעאית אלמוקדסאת אלאסלאמיה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד כינעאן ב"כ תאופיק חוסין כלש
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מרואן מורה ב"כ מוחמד כלש
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ת'אבת ביידוסי ב"כ עאדל עת'אמנה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עותמאן יוסף
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עותמאן מוחמד
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסלי עדנאן
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ערבאסי מחמוד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה אברהים
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה ח'יירי
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה חאלד
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה סאמי גמיל
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה עאדל גמיל
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה עמאר גברי