יוש/ 2/ 4/ 9/ 210

מגש משולב מס' 948

מטרת התוכנית


1.שינוי יעוד קרקע ממגרש מיוחד למגרש למגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ.
2. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.
3. שינוי יעוד דרך לדרך וחניה ציבורית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 88 יח"ד יח"ד יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/10/2013
קבלת תכנית 10/10/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ א/ 4/ 9/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 17/05/2015 הורדה