356-0078378

שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת אחוזי בניה - עוספיא

מטרת התוכנית


לגליזציה לבניה קיימת.תכנית זו כוללת 2 מגרשים המיועדים עפ"י תכנית עד/105 לאזור מגורים א' בשכונת החיילים המשוחררים בסמוך למגדל המיים הישן בעוספיא.
התכנית המוצעת משנה את יעודם לאזור מגורים ב' ומאפשרת למגרשים הנ "ל את השינויים הבאים:
- שינוי יעוד שטח מגורים א' לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית.
- הגדלת זכויות הבניה.
- שינוי בגודל מגרש מינימלי.
- תוספת קומות.
- הקטנת קווי בניין.
- יצירת חזית מסחרית.

עיקרי הוראותיה


שינוי גודל מגרש מינימלי.
הגדלת אחוזי הבניה.
שינוי ברוחב מגרש מינימלי.
תוספת קומות.
הקטנת קווי בניין.
יצירת חזית מסחרית.

דברי הסבר


תכנית זו כוללת 2 מגרשים המיועדים עפ"י תכנית מאושרת עד/105כאזור מגורים א' בשכונת החיילים המשוחררים בסמוך למגדל המיים הישן בעוספיא. תכנית זו באה לשנות את יעודם לאזור מגורים ב'.
התכנית המוצעת מאפשרת למגרשים הנ "ל את השינויים הבאים:
-הגדלת זכויות הבניה.
-שינוי בגודל מגרש מינימלי.
-יצירת חזית מסחרית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 470 מ"ר +660 מ"ר -190 מ"ר בתא שטח 60A שטח המגורים העיקרי 200 מ"ר. בתא שטח 60B שטח המגורים העיקרי הוא 270 מ"ר.
מסחר (מ"ר) 420 מ"ר מ"ר +420 מ"ר שטח המסחר העיקרי בתא שטח 60A הוא 360מ"ר. שטח המסחר העיקרי בתא שטח 60B הוא 60 מ"ר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי ופיתוח הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 12/06/2014 36 19
פרסום לאישור בעיתונים 11/04/2014 תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2014. עיתון: עיתון מקומי א. 36 19
פרסום לאישור ברשומות 01/04/2014 תאריך פרסום: 01/04/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6778. עמוד: 4684. שנה עברית: התשעד . 36 19 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/03/2014 36 19
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/03/2014 36 19
החלטה בדיון באישור תכנית 26/06/2013 29 16
לא הוגשו התנגדויות 28/04/2013 29 16
פרסום להפקדה ברשומות 20/03/2013 תאריך פרסום: 20/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6566. עמוד: 3691. שנה עברית: התשעג . 29 16 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 19/03/2013 29 16
פרסום להפקדה בעיתונים 26/02/2013 תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2013. עיתון: עיתון יומי א. 29 16
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 24/02/2013 29 16
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/02/2013 29 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/02/2013 29 16
החלטה בדיון בהפקדה 25/07/2012 13 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/07/2012 6 2
קבלת תכנית 06/05/2012 6 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית עד/ 105 דרום מערב עוספיה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0627950 שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת אחוזי בניה - עוספיא שינוי
תוכנית 356-0207779 שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת אחוזי בניה - עוספיא ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/03/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/02/2013 הורדה