ג/ 19091

שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משצ"פ למגורים ב' על מנת להסדיר מגרש לבניין קיים

עיקרי הוראותיה


1. שינוי משטח שצ"פ למגורים ב'.
2. שינוי משטח מגורים א' לשצ"פ.
3. הגדרת זכויות והוראות בינוי לכל יעוד קרקע שבתכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 547.2 מ"ר +364.8 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/10/2013 תאריך פרסום: 07/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6669. עמוד: 529. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/10/2013 תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/09/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/08/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 05/06/2013
לא הוגשו התנגדויות 11/03/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/02/2013
פרסום להפקדה ברשומות 31/01/2013 תאריך פרסום: 31/01/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6542. עמוד: 2586. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 12/01/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 11/01/2013 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/01/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה 26/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/11/2010
קבלת תכנית 01/09/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7145 שנוי לתכנית מתאר, ג'וליס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 252-0613265 שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס החלפה
תוכנית 252-0909002 שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס החלפה
תוכנית 252-0672477 שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/01/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/09/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/12/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/12/2012 הורדה