מאא/ מק/ 1038

הגדלת מספר יח"ד ברחוב שפינוזה

מטרת התוכנית


א. הגדלת מספר יח"ד מ- 12 ל- 16 ללא הגדלת סך כל השטחים וזאת בהתאם לסעיף 62א'.(א)(8) לחוק.
ב. שינוי הוראות בדבר בינוי פי סעיף 62א.(א)(5) לחוק יבנה בנין בן 5 קומות (כולל קומת קרקע) במקום בנין של 3 קומות על עמודים.
ג. שינוי קוי בנין
צד דרום - 1.00
צד צפון - 1.00
אחורי - 3.50

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 16 יח"ד +12 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד שינוי צפייה