ג/ 19243

איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן

מטרת התוכנית


1. לאפשר פיתוח תיירותי בתחום ישובי הדרוזים, בדגש על פיתוח שרותי אכסון (יח' אירוח צימרים).
2. מתן כלים תכנונים לפיתוח התירותי הנדרש- לצורך ישום והטמעה בתוכניות המתאר הישוביות.
3. קביעת הוראות פיתוח ובינוי בהתאם לגודל המגרשים, ברמה המאפשרת הוצאת היתרי בניה- ובתנאי שמתקימות הוראות והנחיות תכניות המתאר הישוביות שבתוקף.
4. התיחסות להיבטי עיצוב וחזות, נגישות וחניה, איכות הסביבה.
5. התאמת התכליות המותרות למבני ציבור על פי צכניות תקפות - לשימושים נוספים המיועדים בין היתר לפעילות מבקרים ומטיילים.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת שימושי קרקע למגורים- אכסון תירותי.
2. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח , על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 ז' לחוק.
3. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
4. קביעת הוראות בניה- צפיפות, מרוחי בניה, גובה הבנינים.
5. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הנחיות ומגבלות סביבתיות.
7. קביעת הנחיות לשטחים המיועדים למבני ציבור - מתן מענה לפעילות וצרכים של מבקרים ומטיילים כגון: מוזיאון, מרכז מבקרים, אולמות תצוגה, אסיפות, והרצאות, מזנון לשירות המבקרים

מקום התוכנית


רמת הגולן: בוקעאתא, מסעדה, מג'דל שמס, עין קיניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/09/2013 תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2013. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום לאישור ברשומות 02/07/2013 תאריך פרסום: 02/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6621. עמוד: 5976. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/06/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/05/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 02/01/2013
לא הוגשו התנגדויות 04/12/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 11/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 04/10/2012 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2012. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות 11/09/2012 תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6389. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה 07/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/01/2011
קבלת תכנית 28/11/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ב תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13301 שינוי יעוד משצ"פ למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13720 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5594 יעוד מגורים וחלוקה למגרשים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5604 שנוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשים, בוקעתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6009 תכנית מתאר מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8624 שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15526 שינוי מאזור שפ"פ לאזור מגורים משולב תיירות, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15469 שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16302 שינוי רוחב דרך מס' 17 , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17037 שינוי תוואי דרך מס' 202, קוי בנין, כיסוי קרקע ואחוזי בניה במגרש 1242, מג'דל שמ שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17262 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17263 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18302 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18331 יעוד קרקע למבני ציבור,מתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ, בוקעתא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0716936 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0467761 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0732628 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן שינוי
תוכנית 256-0954503 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן שינוי
תוכנית 256-0968784 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0707059 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0957290 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0776716 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0905703 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0797050 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0545905 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-1034628 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0890772 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0867655 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0969600 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0972224 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0765982 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן החלפה
תוכנית 256-0928168 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית ג/ 21067 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית 256-0359612 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0322495 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0416503 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0949057 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0756510 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0565853 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0670380 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית ג/ 18762 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית 256-0451385 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית ג/ 21647 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית 256-0597203 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0692798 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0277384 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0661454 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0302166 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0861310 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0787333 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0714105 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0733089 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0634691 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0943738 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0726802 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0281949 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0473207 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-1150655 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-1087212 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0821892 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-1040559 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-1030451 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0964775 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0806703 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0812321 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-0773945 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות
תוכנית 256-1042183 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 07/02/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/06/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/08/2012 הורדה