ג/ 20222

שינוי יעוד קרקע נקודתי מאזור חקלאי לאזור מגורים ב' בחלקה 23 בגוש 18443

מטרת התוכנית


הסדרה נקודתית של ייעוד למגורים.

עיקרי הוראותיה


קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 942 מ"ר +662.4 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/05/2014 תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2014. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2014. עיתון: ישראל פוסט.
פרסום לאישור ברשומות 20/03/2014 תאריך פרסום: 20/03/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6775. עמוד: 4584. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/03/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/02/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 16/12/2013
לא הוגשו התנגדויות 25/11/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/10/2013
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/2013 תאריך פרסום: 07/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6669. עמוד: 528. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 01/10/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 25/09/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/08/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/08/2013
החלטה בדיון בהפקדה 27/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/07/2012
קבלת תכנית 14/03/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17442 שכונה צפונית ג'וליס (אל חירה) שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 16/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 27/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/03/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/08/2013 הורדה