חפאג/ 1350/ ענ/ 1113/ ב

שכונת תל אלמרח - כפר עארה

מטרת התוכנית


שינוי מחקלאי למגורים לפי פרוגרמה.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים.
- הפרשת שטחים לצורכי ציבור.
- תכנון מערכת דרכים.
- רישוי מבנים קיימים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 13,239 מ"ר +7,740 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 337 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


כפר עארה - צפונית (תל אל מרח)

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 21/05/2014
החלטה בדיון בהפקדה 26/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/06/2010
קבלת תכנית 30/12/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 21/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 14/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 26/07/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 15/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 25/05/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 14/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה