גמ/ מק/ 13192/ 413

הקטנת קווי בניין והגדלת תכסית - רמת הייב

מטרת התוכנית


מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת ע"י הגדלת תכסית, והקטנת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע. הכל לפי סעיפים 62א(א)4, 9.

עיקרי הוראותיה


1. הגדלת תכסית ל-56%.
2. הקטנת קו בניין קדמי וצידי לפי תשריט מצב מוצע.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/09/2013 תאריך פרסום: 12/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6657. עמוד: 37. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 18/04/2013
פרסום להפקדה ברשומות 20/12/2012 תאריך פרסום: 20/12/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6512. עמוד: 1643. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 18/04/2013
פרוטוקול הורדה