ג/ 20260

שינוי יעוד קרקע לחקלאי עם הנחיות מיוחדות / כפר כמא

מטרת התוכנית


1. מתן לגיטמציה לבניה קיימת באמצעות תוספת הנחיות מיוחדות והגדרות זכוית בניה.

עיקרי הוראותיה


1. שינןי יעוד שטח מאזור חקלאי עם הוראות מיוחדות.
2. קביעת קווי בנין.
3. תוספת זכויות בניה עבור השימוש של חברת הזרעים.
4. קביעת הוראות בניה ופיתוח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 450 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/05/2014 תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 13/05/2014 תאריך פרסום: 13/05/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6801. עמוד: 5507. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/05/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/04/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 24/02/2014
לא הוגשו התנגדויות 13/02/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/01/2014
פרסום להפקדה ברשומות 24/12/2013 תאריך פרסום: 24/12/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6719. עמוד: 2251. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/12/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 13/12/2013 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/12/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/11/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/06/2013
החלטה בדיון בהפקדה 02/01/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/11/2012
קבלת תכנית 27/03/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה
תוכנית מק/ גמ/ 6540/ 231 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
511 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 28/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/04/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/11/2013 הורדה