יוש/ 15/ 210

שימוש למסחר בדירות צמודות קרקע ומרתפים באזור מגורים

מטרת התוכנית


1. תוספת שימוש בדירות צמודות קרקע באזורי מגורים, למטרות הבאות: מסחר ומשרדים, כגון: מכירת סידקית ומוצרים שונים, למעט מזון.
2. מוסדות בריאות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/05/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 09/04/2014
לא הוגשו התנגדויות 09/04/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 13/01/2014 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2014. עיתון: מקור ראשון.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/01/2014
החלטה בדיון בהפקדה 20/11/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 25/08/2013
טיפול בהנחיות של הדרג המדיני - התנאים מולאו 16/07/2013
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 22/09/2009
קבלת תכנית 26/08/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 4/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 9/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ א/ 4/ 9/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 09/04/2014
פרוטוקול הורדה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 20/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 02/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/04/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/01/2014 הורדה