גמ/ מק/ 5835/ 403

שינוי קו בנין צדדי , שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין צדדי הקבוע בתוכנית ג/ 5835 לפי סעיף 62א(א)4.

עיקרי הוראותיה


התכנית משנה את קווי הבניין הנוכחי - משנה אותו מקו בנין צדדי במרווח 3 מ' - משנה אותו קו בנייה 0.75 מ', לפי המסומן בתשריט הרצוף בתקנון.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/04/2014 תאריך פרסום: 29/04/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6793. עמוד: 5102. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/07/2013
פרסום להפקדה ברשומות 12/06/2013 תאריך פרסום: 12/06/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6608. עמוד: 5140. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/05/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2013. עיתון: עיתון מקומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/07/2013
פרוטוקול הורדה