מש/ מק/ 13278/ 5

שכונה חדשה-אבטליון

מטרת התוכנית


א. איחוד וחלוקה של מגרש 121 ושצ"פ גובל, ללא שינוי בשטח ייעודי הקרקע והכל בהתאם לסע' 62א(א)1.
ב. הגדלת שטח ציבורי פתוח בהתאם לסע' 62א(א)3.
ג. שינוי בקווי בניין בחלק ממגרשי התכנית בהתאם לסע' 62א(א)4.
ד. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים בהתאם לסע' 62א(א)5 בהתאם לסע' 62א(א)9.

עיקרי הוראותיה


א. איחוד וחלוקה של מגרד 121 והתאמתו לתכנית הביצוע.
ב. הגדלת שטח ציבורי פתוח על חשבון 2 מגרשים המיועדים לתחנת טרנספורמציה.
ג. שינוי של קו בניין קדמי וצידי למגרשים מס' 124, 123, 119, 118, 88, 86, 85 בהתאם לנספח בינוי מחייב, ומתן אפשרות לבניית מחסנים, מסתורי כביסה, מסתור בלוני גז, מכלי דלק להסקה ומסתורים למערכות מיזוג אויר- מתחת למפלס החניה והמדרגות במגרשים יורדים.
ד. הגדרת מפלסי פיתוח והוראות בינוי ועיצוב.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/08/2013 תאריך פרסום: 19/08/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6647. עמוד: 7673. שנה עברית: התשעג . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 30/07/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 22/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 06/04/2013
פרסום להפקדה ברשומות 20/03/2013 תאריך פרסום: 20/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6568. עמוד: 3839. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13278 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0514950 שכונה חדשה-אבטליון שינוי
תוכנית 205-0568824 שכונה חדשה-אבטליון שינוי
תוכנית 205-0714360 שכונה חדשה-אבטליון שינוי
תוכנית 205-0931139 שכונה חדשה-אבטליון החלפה
תוכנית 205-1104579 שכונה חדשה-אבטליון החלפה
תוכנית 205-1065101 שכונה חדשה-אבטליון החלפה
תוכנית ג/ 21707 שכונה חדשה-אבטליון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/07/2013
פרוטוקול הורדה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 06/04/2013
פרוטוקול הורדה