יוש/ 3/ 4/ 9/ 210

מבני ציבור מודיעין עלית

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור.
2. שינוי הוראות בניה בדבר: קווי בניין ושטח בניה מרבי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 350 מ"ר +120 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים 14/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2013. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 21/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 17/07/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 05/02/2013
הוגשו התנגדויות 10/01/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 09/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 18/01/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 24/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/07/2009
קבלת תכנית 08/07/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 4/ 9/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/07/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 04/08/2009 הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 21/07/2013 הורדה