ג/ 6008

הרחבת זכות מעבר של חלקה 57 בגוש 18530 - מכר

מטרת התוכנית


להרחיב את זכות המעבר של חלקה 57 בגוש 18530
לדרך להולכי רגל ולחלק את החלקה למגרשים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מכר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו 10/04/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 06/01/1993
פרסום להפקדה ברשומות 06/11/1990 תאריך פרסום: 06/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3812. עמוד: 424. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/08/1990 תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/02/1990
החלטה בדיון בהפקדה 13/04/1988
קבלת תכנית 10/05/1987