יוש/ 1/ 6/ 8/ 115

אלפי מנשה שכונת גבעת טל

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות תכנית מס'6/ 8/ 115 הנוגעות למספר קומות,גובה בנין,קווי בנין וגגות רעפים
באזור מגורים א'2

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח נוף הוראות התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 03/07/2013
לא הוגשו התנגדויות 15/05/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 15/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 30/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 26/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2012
קבלת תכנית 08/11/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 115 שינוי
תוכנית יוש/ 6/ 8/ 115 שינוי
תוכנית יוש/ 8/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 03/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/07/2013 הורדה