יוש/ 2/ 2/ 4/ 210

בריכת שחייה בבית מגורים משותף

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ומסחר.
ב. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי נ.בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2013. עיתון: עיתון יומי ב.
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/07/2013
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 05/06/2013
לא הוגשו התנגדויות 19/05/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 19/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2013. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 16/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 16/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/09/2011
קבלת תכנית 06/06/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 2/ 4/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/07/2013 הורדה