יוש/ 7/ 3/ 201

תכנית מפורטת מגרש מס' 549

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות הבנייה במגרש מס' 549 (אזור מגוריםא'):
תוספת יחידת דיור ללא שינוי בשטח הבנייה המותר באזור זה, שינוי קו בניין צדדי דרומי
מ-4.0 מ' ל-3.0 מ'.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/03/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 19/02/2014
לא הוגשו התנגדויות 14/01/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 14/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 06/11/0113. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/11/2013
החלטה בדיון בהפקדה 11/09/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 12/08/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/04/2013
קבלת תכנית 14/04/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 19/02/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/09/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/02/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/10/2013 הורדה