הל/ 444

הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של מטרופולין ירושלים - עמק הארזים

מטרת התוכנית


1. שינוי במערך יעודי הקרקע המאושרים בשטח התכנית בהתאם לרשימת יעודי קרקע המופיעים בסעיף 3.1 לעיל ובהתאם לטבלת יעודי הקרקע המופיעה בתשריט התכנית.
2. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של תושבי מטרופולין ירושלים.
3. הסדרת גבולות של שטחי יער, גנים לאומיים ושמורות טבע , בין השאר על ידי גריעת שטחים והוספת שטחים אחרים וכן תיקון טעויות שנפלו בתכניות קיימות על שטחים אלה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


עמק הארזים, מחוז ירושלים , מרחב תכנון הראל .

קואורדינטות דר' מע' 633/645 - 214/970
קואורדינטות צפ' מז' 635/100 - 216/615
הקו הכחול בתשריט הוא גבול התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/03/2014 תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2014. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות 11/03/2014 תאריך פרסום: 11/03/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6768. עמוד: 4327. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/03/2014
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 18/02/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/01/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 19/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 08/01/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 31/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2007 תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 216. שנה עברית: התשסח . צפייה
הוגשו התנגדויות 21/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 07/09/2007 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/08/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה 30/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 07/07/2005
קבלת תכנית 26/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית מי/ 193 הסדרת מערכת דרכים - מחלף מוצא. שינוי
תוכנית מי/ 250 תכנית מתאר מקומית מבשרת ציון שינוי
תוכנית הל/ במ/ 110 מבשרת ציון- שכונות ז' ח' יג'.קביעת יעודי קרקע וקביעת הוראות בינוי. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ יר/ הל/ 444/ 12000 הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של מטרופולין ירושלים - עמק הארזים אכרזת גן לאומי/שמורת טבע
תוכנית ש/ יר/ הל/ 444 הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של מטרופולין ירושלים - עמק הארזים אכרזת גן לאומי/שמורת טבע

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 30/04/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 27/11/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
349 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 27/12/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
129 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 13/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 31/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 29/11/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 19/01/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 02/03/2014 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/03/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוה ונגר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורה שלזינגר