ק/ 3568

שינוי הוראות וזכויות בניה

מטרת התוכנית


תוספת שטחי בניה, יחידת דיור וקומה, הקטנת קווי בניין והגדלת התכסית.

עיקרי הוראותיה


תוספת שטחי בניה (עיקרי ושירות)
תוספת יחידת דיור אחת, סה"כ 3 יח"ד.
תוספת קומה אחת, סה"כ 3 קומות ועליית גג מעל קומת עמודים וקומת מרתף.
שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
הגדלת התכסית ל-43%.
קביעת זכויות והוראות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 420 מ"ר +248 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה מערבית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/07/2013 תאריך פרסום: 11/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6627. עמוד: 6821. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/06/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/06/2013
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 16/04/2013
לא הוגשו התנגדויות 03/04/2013
פרסום להפקדה ברשומות 07/03/2013 תאריך פרסום: 07/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6560. עמוד: 3255. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 27/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 03/02/2013 תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2013. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/01/2013
החלטה בדיון בהפקדה 12/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/01/2012
קבלת תכנית 06/12/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית אפ/ 1000 מתאר כפר ברא. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 12/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/06/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/01/2013 הורדה