מח/ מק/ 9858/ 12/ 8

הזזת חלק מכביש 165 - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמה למצב קיים.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד: הזזת כביש מס' 165.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/07/2013 תאריך פרסום: 09/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6624. עמוד: 6651. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות 08/08/2012 תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5720. שנה עברית: התשעב . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/08/2012
פרוטוקול הורדה