יוש/ 8/ 8/ 115

גבעת טל

מטרת התוכנית


א. שינוי יועד קרקע מדרך משולבת לאזור מגורים מיוחד
ב. איחוד וצירוף של מגרשים לאזור מגורים מיוחד
ג.קביעת הוראות וזכויות בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 70 יח"ד +56 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/07/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 05/06/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 02/03/2013
הוגשו התנגדויות 01/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2011 תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 28/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה 27/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/10/2008
קבלת תכנית 23/10/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 8/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 05/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/05/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/07/2013 הורדה