ג/ 19763

שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותעשייה, אזור תעשייה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבת אזור תעשיה מאושר עפ"י תכנית ג/ 6192

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר תעשיה ושצ"פ.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 1,118.96 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 1,118.96 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/02/2014 תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 13/02/2014 תאריך פרסום: 13/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6755. עמוד: 3797. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/02/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/01/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 16/09/2013
לא הוגשו התנגדויות 28/08/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/07/2013
פרסום להפקדה ברשומות 02/07/2013 תאריך פרסום: 02/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6621. עמוד: 5974. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 28/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2013. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 28/06/2013
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/06/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/05/2013
החלטה בדיון בהפקדה 30/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/01/2012
קבלת תכנית 18/07/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותעשייה, אזור תעשייה, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותעשייה, אזור תעשייה, מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/09/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/04/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/01/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/05/2013 הורדה