תמא/ 13/ ב/ 1/ 1

מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספחים מאושרים נספח ניטור מנחה הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר נספחים נוספים - 3 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר נספחים נוספים - 2 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר נספחים נוספים - 1 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה מסמך השלמות לתסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה נספחים - פרקים ד-ה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה נספחים לתסקיר - פרקים א-ב-ג הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרקים א-ה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
החלטות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/02/2014 תאריך פרסום: 11/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6754. עמוד: 3758. שנה עברית: התשעד . צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 22/01/2014 תאריך ישיבה: 22/01/2014. מס' ישיבה: 1225. מס' ישיבה: 1225.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 05/01/2014
המלצה לממשלה לאישור תכנית 06/08/2013
התקבלו הערות / תגובות 01/06/2013
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 18/04/2013 תאריך פרסום: 18/04/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6579. עמוד: 4298. שנה עברית: התשעג . צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 22/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2013. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בולחוף 30/01/2013
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 11/12/2012
העברה להערות / תגובות 11/12/2012
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 18/10/2012
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 14/09/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 14/09/2010

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 80 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש שינוי
תוכנית תתל/ 80/ א מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש שינוי
תוכנית תתל/ 89 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש פירוט
תוכנית 304-0098590 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש כפיפות
תוכנית 304-0311779 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש כפיפות
תוכנית 304-0277111 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש כפיפות
תוכנית תמא/ 13/ ב/ 1/ 1/ מ/ 1_22 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
559 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/08/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
514 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 09/07/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 10/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 29/04/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
88 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 30/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
552 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 11/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
500 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 04/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
550 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
31 ועדה ארצית - תמא/ 13/ ב/ 1 -נמל חיפה, ועדת עורכים 29/10/2012
פרוטוקול הורדה
32 ועדה ארצית - תמא/ 13/ ב/ 1 -נמל חיפה, ועדת עורכים 16/06/2011
פרוטוקול הורדה
68 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 23/02/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
525 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 14/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 10/03/2013 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 23/03/2014 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 08/04/2013 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 25/04/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות זהר לביא החשמל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גל סומך נמל חיפה הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מימי רוזנשטיין רשות שדות התעופה הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מיכאל רטלנר אדריכל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות שרון ניסים רשות נחל הקישון הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל גלבהרט הורדה
7 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות זאב סילס הורדה
8 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות מחוז חיפה מחוז חיפה הורדה
9 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות מחוז חיפה מחוז חיפה הורדה