ג/ 20166

שינוי בחבור דרך מס' 152 עם דרך מס' 216 מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בחבור דרך מס' 152 עם דרך מס' 216
שינוי בקווי בנין

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממגורים ב' לדרך ומדרך למגורים ב' 2 ושיני בקו בנין לצורך הסדרת מצב קיים

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 1,267.34 מ"ר +1,107.93 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 09/06/2013
החלטה בדיון בהפקדה 04/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/04/2012
קבלת תכנית 05/02/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 04/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה