מח/ מק/ 9858/ 11/ 1

שינוי מקום דרך משולבת וקו בניין - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי מקום דרך משולבת ושינוי קו בנין.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי בקוי בניין - לפי סעיף 61א(א)4 לחוק התכנון והבנייה.
2. החלפת שטחים.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/05/2013 תאריך פרסום: 29/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6601. עמוד: 5019. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 06/09/2012 תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6280. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 26/07/2012 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 31/08/2012
פרוטוקול הורדה