יוש/ 2/ 312

יישוב משואה - השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורטת מאושרת מס' 312

מטרת התוכנית


השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורטת מאושרת מס' 312 ליישוב משואה (ללא שינוי בייעודי הקרקע, ללא תוספת מגרשים וללא תוספת יחידות דיור).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 08/01/2014
לא הוגשו התנגדויות 01/01/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 01/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/10/2013
החלטה בדיון בהפקדה 11/09/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 18/02/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/12/2012
קבלת תכנית 01/04/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 312 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 08/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 11/09/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/10/2013 הורדה