ג/ 20296

שינויי תוואי דרכים במג'ל שמס,ושינויי ייעוד שטח מבנה ציבור לחקלאי.

מטרת התוכנית


התאמה למצב הקיים
ענייה על הצרכים לתרבות המגורים של הבעלים.

עיקרי הוראותיה


ביטול חלק מכביש מס' 126
שינוי בתוואי כביש מס ' 164
הזזת חלק מהכביש מס' 121.
שינוי ייעוד חלק משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א'.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,530 מ"ר +1,530 מ"ר מ"ר
מגורים (מ"ר) 36,264 מ"ר +34,263 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/05/2013
החלטה בדיון בהפקדה 20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/08/2012
קבלת תכנית 04/01/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 20/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה