גמ/ מק/ 7680/ 410

איחוד וחלוקה בהסכמה והקטן קווי בניין - שיבלי אום ג'אנם

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה בהסכמה על פי סעיף 62א(א)1.
שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית ג/ 7680 ע"פ סעיף 62א(א)4.

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה והקטנת קווי בניין לפי תשריט יעודי קרקע.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/05/2013 תאריך פרסום: 01/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6585. עמוד: 4507. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/01/2013
פרסום להפקדה ברשומות 18/10/2012 תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 300. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/09/2012 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1281 בחירת צונים (אום אל ג'נם) שינוי
תוכנית ג/ 768 שנוי יעוד חלק מחלקות -כרמיאל שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/01/2013
פרוטוקול הורדה