מח/ מק/ 6540/ 11/ 7

שטח חקלאי, סמארה האיל - מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת קו בניין צדדי למצב הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין צדדי מ-3.0 מ' ל-0 מ' עבור מחסן קיים (לפי תשריט).

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/05/2013 תאריך פרסום: 01/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6585. עמוד: 4510. שנה עברית: התשעג . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/05/2013
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 10/07/2012
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 01/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות 17/11/2011 תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 768. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/10/2011 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 10/07/2012
פרוטוקול הורדה
2012002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/02/2012
פרוטוקול הורדה