מנ/ מק/ 2511

איחוד וחלוקה שכונה מערבית מעיליא

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בהתבסס על החלוקה המנחה של תכנית מס' ג/ 16699.
2. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה והנחיות לפיתוח ותשתיות.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 30/04/2013
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 28/02/2013
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2013 תאריך פרסום: 05/02/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6543. עמוד: 2645. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות 22/02/2012 תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2839. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/01/2012 תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 7342 יעוד למגורים מבני ציבור תעשיה ומלאכה ודרכים כפר יסיף שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/04/2013
פרוטוקול הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 28/02/2013
פרוטוקול הורדה
2012003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/03/2012
פרוטוקול הורדה