458-1048016

הרחבת אזור תעשיה זמר

מטרת התוכנית


הרחבת אזור התעשיה הקיים במועצה המקומית זמר, תוך תוספת שטח לתעסוקה, משרדים, מסחר, תעשיה , אחסנה, תחנת מעבר לפסולת חקלאית ומסוף קצה לאוטובוסים.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעודי קרקע מתעשיה, שטח ציבורי פתוח, קרקע חקלאית, דרך מאושרת ומגורים, ליעודי קרקע לתעשייה; תעשייה קלה ומלאכה; תעשיה ואחסנה; מסחר ותעסוקה;מגורים, מסחר ותעסוקה; מסחר, תעסוקה ותחבורה; מתקנים הנדסיים; שטח ציבורי פתוח; כיכר עירונית; דרך מוצעת; חניון.
ב. קביעת תכליות ושימושים מותרים.
ג. קביעת הוראות, זכויות בניה, הנחיות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות ותנאים לצורך הקמת מרכז תחבורה ציבורית ותפעולו.
ה.קביעת הוראות איחוד וחלוקה מחדש לפי סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, ללא הסכמת כל הבעלים.
ו. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים (דרכים, ביוב, ניקוז, חשמל וכו')
ז. קביעת הנחיות סביבתיות
ח. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה ויישום התוכנית

דברי הסבר


התכנית נועדה לחזק את הבסיס הכלכלי והתעסוקתי של המועצה המקומית זמר ומהווה הרחבה לאזור התעשייה הקיים של המועצה. התכנית כוללת מיגוון שימושים ומבוססת על תכנית המתאר הכוללנית של המועצה, אשר הגדירה "סימבול "וקבעה ששטח תכנית זו יהיה 146.7 דונם. תכנית זו עומדת בכך, עם תוספת של שצ"פ בכיכר הכניסה למועצה, ליד באר המים ההיסטורית ותוספת מגורים בחלק הצפוני.

התכנית מציעה פיתוח אורבני איכותי, עם מיגוון שימושים, לרבות שימושים מעורבים, עם דגש על תחבורה ציבורית, תנועת הולכי רגל ובניה ברמה גבוהה שתאפשר יצירת פארק הייטק במגזר הערבי. לאורך כביש הכניסה למועצה (דרך 5714), משני צידיו, יפותחו חזית מסחרית ובניני תעסוקה. כיכר עירונית גדולה ופעילה תמוקם על הצומת הראשי בכניסה למועצה (דרך 5714 ודרך 574), כאשר מצידו השני של הצומת שצ"פ גדול ואיכותי. ליד השצ"פ, מצפון לכביש, משולב במסחר ותעסוקה, ימוקם מרכז תחבורה לטובת תושבי המועצה ואזור התעסוקה.
בשורה הצמודה למגורים הקיימים יותרו מסחר בקומת הקרקע, תעסוקה ודירות קטנות מעל. בחלק המערבי של התכנית "פארק הייטק" שבמרכזו כיכר ציבורית שלאורכה ולאורך הצירים להולכי רגל אמורות לקום מסעדות ובתי קפה. בחלקים המזרחיים והדרומיים של התכנית תעשיה, מלאכה ואחסנה. התכנית גם מגדילה את זכויות הבניה באזור התעשייה הקיים. בסמוך לקצה הדרום-מזרחי מגרש ל"מתקנים הנדסיים", המיועד, על פי תכנית המתאר, להוות פתרון לפסולת חקלאית

סה"כ מאפשרת התכנית בנייה של כ-220,000 מ"ר מעל הקרקע ו-48 יח"ד קטנות. יישום תכנית זו יסייע לפיתוח הכלכלי של המועצה לשם מתן שירותים טובים יותר לתושביה וכמובן יצור בסיס תעסוקתי לתושבי המועצה והסביבה, באופן שיצמצם את היוממות והנסועה בכבישים.

מקום התוכנית


בכניסה לישוב זמר, מצפון ומדרום למפגש הדרכים 574 ו-5714

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סקרים/חוות דעת/דוחות בהת זמר - ספטמבר 2022 הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול מי נגר הורדה
תשתיות נספח מים וביוב - מפרט טכני הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח פרוגרמטי הורדה
תשתיות נספח מים וביוב הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח הגנה על מי תהום הורדה
חשמל נספח חשמל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים על רקע בינוי הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - תשריט הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ונוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חוברת הורדה
חלוקה ורישום מסמך עקרונות הקצאה ואיזון 9.2.22 הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט חתום ע"י המודד הורדה
תשריט מצב מוצע חתום הצהרת מודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 25/04/2022 13 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 כפיפות צפייה
תוכנית מש/ 8/ 1/ 1005 זמר תוכנית מתאר מקומית שינוי צפייה
תוכנית עח/ 305 תכנון מחדש שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 29/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה