יוש/ 1/ 2/ 302

מתקנים פוטו-וולטאיים שדמות מחולה

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד משטח למסחר ושירותי דרך לשטח לתעשייה קלה ומלאכה ולשצ"פ.
ב. שינוי ייעוד משצ"פ לשטח לתעשייה קלה ומלאכה.
ג. קביעת מגבלות והוראות בנייה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/04/2013 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2013. עיתון: מקור ראשון. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 04/04/2013
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/03/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 27/02/2013
לא הוגשו התנגדויות 13/02/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 13/12/2012 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה 14/11/2012
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 10/10/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/09/2012
קבלת תכנית 08/07/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 302 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/02/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/03/2013 הורדה