בר/ מק/ 309/ 3

שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269

מטרת התוכנית


1. שינוי קווי בנין לבריכות שחיה.
2. שינוי מרחב מזערי משפת הבריכה למבנה קרוב.
3. שינויים אלה בסמכות הועדה המקומית על פי סעיפים 62 א א 4 ו 5 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


א. הקטנת קווי בנין לבריכות שחיה מ 2 מטר ל 1 מטר לכל גבולות החלקה לרבות קו בנין קדמי.
ב. הקטנת המרחק המזערי משפת בריכה למבנה קרוב מ 2 מטר ל 1 מטר.

מקום התוכנית


כל מרחב תכנון ועדת שורקות.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/03/2013 תאריך פרסום: 19/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6565. עמוד: 3612. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 10 כביש 7 כפיפות צפייה
תוכנית בר/ 309 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 456-0966028 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0550970 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0391508 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0826206 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0239939 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-1029826 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 שינוי
תוכנית 456-1094325 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0684324 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0483263 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי
תוכנית 456-0290171 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי
תוכנית 456-0661363 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0592675 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי
תוכנית 456-0163949 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 החלפה
תוכנית 456-0185009 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0954693 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0839902 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0346767 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0854984 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0469858 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0980177 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0767160 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0583732 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-1001338 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0686279 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0142521 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0613992 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0684605 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0589374 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0678771 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0308486 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0588293 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0779850 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0681049 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0994418 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0596809 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-1012079 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0643692 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0476366 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0260562 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0805788 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0514323 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0686188 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0784439 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0820415 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-1020577 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-1139849 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0656462 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 כפיפות
תוכנית 456-0333823 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי
תוכנית 456-0943498 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012080 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/12/2012
פרוטוקול הורדה